Nödhjälpsutrustning

På Vilans fritidsområde har vi två stycken hjärtstartare.

De är placerade på följande ställen:
I badhusets foajé, samt i Ishallen på vänster sidan innan för entrédörren. Vi har skyltat om att dom finns, både utanför och i våra lokaler. Vilans personal har fått utbildning i att använda maskinen men den är så enkelt konstruerad att vem som helst kan använda den.

Plåster och andra förband finns i ishallen samt badhusets reception. Kontakta personalen för hjälp.