Katedralskolan, Gymnasstiksal

Gymnastiksalen på katedralskolan är en "fullskalig idrottshall" (40X20).

Som hyresgäst till hallen så är det ett låssystem med taggar som man kvitterar ut hos kultur&fritid.
Man kan även hyra hallen som privat person.
För bokning ring: 0511-32200, 32201
Hyresgästerna får själva ha med sig egen utrustning i form av bollar, klubbor,nät etc.
Hallen är förberedd för handboll, innerbandy, badminton, basket, vollyboll, gymnastik med linjer, mål, korgar och infästen i golvet för badmintonsnät.
Ungdomsträning 0 kr
Seniorträning 100 kr/tim
Ungdomsmatch 120 kr/tim
Seniormatch 270 kr/tim
Ungdomsarrangemang 170 kr/tim
Seniorarrangemang 300 kr/tim
Privat 125 kr/tim
Utomstående förening 400 kr/tim
Läger 400 kr/tim
Företag 600 kr/tim
Tagg privatperson/företag 50 kr (engångskostnad)

Lokalbeskrivning

Katedralskolans idrottshall är en idrottshall som man kan utöva många olika aktiviteter i.På dagarna är det skolans gymnastiksal, men på kvällarna, helger och lov abonnerar kultur och fritidsnämnden hallen för uthyrning till föreningslivet.
Hallen är delbar.