Välkommen till Skara Manskör

Grundad: 1921
Typ av aktivitet: Teater/Konst/Musik/Litteratur
Åldrar: 15-120 år
Inriktning: Killar
Handikappträning: Nej
Kontakta Ulf Falck 073-043 70 52,
falck.guld@telia.com

Föreningspresentation