Välkommen till Föreningen Norden i Skara

Föreningen Norden i Skara

Föreningen bildades i november 1945. Föreningens område är f.n. Skara, Götene och Lidköpings kommuner.

Grundad: 1945
Typ av aktivitet: Historia/Natur
Åldrar: 16-120 år
Inriktning: Både tjejer och killar
Handikappträning: Nej
Medlemsavgift 125 kr/år. Familjemedlem 25 kr/år.

Föreningspresentation

Föreningen Nordens verksamhet har stor bredd och kan delas in i föreningsverksamhet, projektverksamhet och externa uppdrag. Föreningsverksamheten sker huvudsakligen ute i de ca 140 lokalavdelningar som finns runtom i landet. Verksamheten bedrivs framför allt i form av studiecirklar, föreläsningar och annan mötesverksamhet, vänortssamarbete och reseverksamhet. Viss verksamhet sker även i föreningens 23 distrikt. Medlemmarna utgör basen i föreningen och förutom enskilda personer har Föreningen Norden även skolor, bibliotek och organisationer som medlemmar.