Välkommen till Ljungstorps Bygdegårdsförening

Ljungstorps bygdegårdsförening är till för att bevara och underhålla bygdegården, men främst för att skapa gemenskap i Ljungstorp.

Grundad: 1964
Typ av aktivitet: Bygdegårds- och hembygdsföreningar
Åldrar: 1-120 år
Inriktning: Både tjejer och killar
Handikappträning: Nej
Medlemsskapet kostar 100 kr.
Vi använder följande lokaler i vår verksamhet.

Föreningspresentation

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplats och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.
Föreningen skall verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram.
För att främja sitt ändamål bör föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.